garancija

Uslovi garancije „HYUNDAI" vozila su izrađena od najkvalitetnijih materijala, primenom najsavremenijih tehnologija i metoda kontrole kvaliteta. U cilju obezbeđenja neprekidne visoke efikasnosti i produženog veka trajanja vozila „HYUNDAI", proizvođač, preko "HYUNDAI AUTO BEOGRAD D.O.O."-a, Vam nudi izuzetno povoljnu garanciju.

Davalac garancije "HYUNDAI AUTO BEOGRAD D.O.O." daje kupcu HYUNDAI vozila ograničenu garanciju u skladu sa ograničenom garancijom koju daje proizvođač vozila; osigurava servisiranje vozila i originalne rezervne delove. "HYUNDAI AUTO BEOGRAD D.O.O." se obavezuje da će obezbeđivati servis i rezervne delove u periodu od 84 meseca, računajući od datuma kupovine vozila. "HYUNDAI AUTO BEOGRAD D.O.O." se obavezuje da će svaku popravku po osnovu garancije izvršiti u roku do 45 dana računajući od datuma predaje vozila na popravku u ovlašćeni servis. Ukoliko se popravka ne izvrši u pomenutom roku davalac garancije se obavezuje da će neispravno vozilo zameniti novim, odnosno da će postupiti u skladu sa važećim Zakonom koji reguliše ovu oblast.

Pravo na garanciju Redovno propisano servisiranje i uredno overavana servisna knjižica su preduslov za ostvarenje garantnih prava. „HYUNDAI AUTO BEOGRAD" D.O.O. i svi „HYUNDAI" ovlašćeni serviseri u zemlji i inostranstvu daju garanciju na vozila HYUNDAI. Pravo na garanciju gubite ukoliko su popravke i/ili servisni pregledi obavljani u neovlašćenim servisima, bez obzira na karakter i obim takvih popravki.

1. Šta je pokriveno garancijom

Svi delovi vozila (osim pneumatika) koji su proizvedeni od strane „HYUNDAI MOTOR COMPANY" (u daljem tekstu: „HMC") za koje se utvrdi da su neispravni zbog grešaka u materijalu, loše izrade i/ili pogrešne ugradnje, a u toku normalne eksploatacije vozila.

Period garancije:

1. Garancija za vozilo, u zavisnosti od modela, iznosi  60 meseci bez obzira na pređenu kilometražu  ili 60 meseci ili 100.000 km pređenih u zavisnosti od toga šta pre nastupi. Garantni rok počinje da teče od dana preuzimanja vozila od strane kupca.

2. Garancija za boju odnosi se na greške u boji i/ili površinsku koroziju tj. vid korozije koji nije perforacija. Pokriva one defekte koji su nastali usled grešaka u samom materijalu ili proizvodnji. Garancija iznosi 36 meseci ili 100.000 km pređenih u zavisnosti od toga šta pre nastupi i to ukoliko se boja oljuštila, potklobučila ili izbledela („matirala"). Garancija za ostale greške na lakiranim površinama iznosi 12 meseci bez obzira na broj pređenih kilometara. Garantni rok počinje da teče od dana preuzimanja vozila od strane kupca.

3. Garancija za bateriju iznosi 24 meseca ili 40.000 km u zavisnosti od toga šta pre nastupi. Garantni rok počinje da teče od dana preuzimanja vozila od strane kupca. U slučaju kada je akumulator zamenjen u garantnom roku, dalju garanciju daje proizvođač novougrađenog akumulatora u skladu sa svojom garancijskom politikom.

4. Garancija za originalan audio sistem iznosi 60 meseci ili 100.000 km pređenih u zavisnosti od toga šta pre nastupi. Garantni rok počinje da teče od dana preuzimanja vozila od strane kupca.

5. Garancija na rđu (koroziju) iznosi 72 meseca od datuma preuzimanja vozila, bez obzira na broj pređenih kilometara. Odnosi se na rđanje (korodiranje) sa unutrašnje strane materijala ka spoljašnjosti. Uslov za ostvarivanje garantnih prava su redovni pregledi, a prema potrebi i popravak antikorozione zaštite i/ili laka. Pregledi se obavezno overavaju u servisnoj knjižici. Ukoliko je vozilo oštećeno u udesu popravku je potrebno obaviti u ovlašćenom servisu uz upotrebu originalnih rezervnih delova, a nakon toga se vrši pregled antikorozione zaštite i prema potrebi vozilo zaštićuje ponovo o trošku vlasnika vozila.

6. Garancija na originalne rezervne delove iznosi 24 meseca ili 20.000 km pređenih u zavisnosti od toga šta pre nastupi. Garantni rok teče od datuma prodaje odnosno od dana njihove ugradnje u ovlašćenom servisu za „HYUNDAI" vozila. Radi ostvarivanja prava po ovoj tački obaveza stranke je da čuva račun o kupljenom delu i račun o ugradnji istog u vozilo u ovlašćenom servisu.

7. Garancija za količinu rashladnog sredstva uređaja za klimatizaciju iznosi 12 meseci bez obzira na broj pređenih kilometara. Garantni rok počinje da teče od dana preuzimanja vozila od strane kupca.

8. Garancija na pneumatike kojima su „HYUNDAI" vozila originalno opremljena preuzima proizvođač pneumatika.

2. Šta nije obuhvaćeno garancijom

2.1 OPŠTE

2.1.1 Vozilo se bezuslovno isključuje iz garancije ukoliko je ovlašćeni serviser utvrdio da na vozilu nisu izvršavani periodični pregledi, propisani u servisnoj knjižici i u uputstvu za rukovanje.
2.1.2 upotreba delova čije je poreklo izvan mreže „HMC" – a;
2.1.3 dvostruke popravke, ili zamene delova i/ili sklopova preventivno; popravke nastale usled loše dijagnostike;
2.1.4 bilo kakve naknadne popravke koja nije u vezi sa pokvarenim delom i/ili sklopom;
2.1.5 lom stakla, ukoliko nije nedvosmisleno dokazano da je uzrok u materijalu (unutrašnji naponi i sl.);
2.1.6 kvar nastao upotrebom naprave ili opreme bilo koje vrste na vozilu i/ili motoru, koju nije odobrio davalac garancije.
2.1.7 mala odstupanja u razmacima između panela karoserije (vrata, poklopac motora i sl.),
2.1.8 gubitak vremena usled ne upotrebe vozila, drugi gubici nastali usled ne upotrebe vozila, neprijatnosti bilo koje vrste, nepredvidivo povećanje troškova za gorivo i sl., iznajmljivanje drugog vozila, transport vozila na relacijama koje su nepotrebne uzimajući u obzir raspored (logistiku) najbližih ovlašćenih servisa, troškove šlep službe, putne troškove, troškove nekorišćena vozila i ostale troškove koji su posledica otkaza.
2.1.9 greške tj. otkazi koji su posledica neodgovarajuće upotrebe, nedovoljnog održavanja, nemarnog rukovanja, havarija, više sile (poplava, udara groma, zemljotresa, vremenskih nepogoda, demonstracija, i sl.)
2.1.10 problemi odnosno otkazi nastalih upotrebom neoriginalnih rezervnih delova ili upotrebom maziva koja nisu preporučena u uputstvu za rukovanje. Takođe, problemi odnosno otkazi nastalih kao posledica ugradnje uređaja i/ili dodatne opreme u neovlašćenim servisima.
2.1.11 problemi odnosno otkazi nastali izmenama na vozilu koje nije potvrdio ovlašćeni serviser, nenamensko korišćenje vozila kao i korišćenje vozila za bilo kakav vid takmičenja.
2.1.12 manji problemi koji se obično ne smatraju posledicom grešaka u materijalu i/ili ugradnje kao i manji problemi koji su posledica redovne upotrebe kao što su:
2.1.12.1 istrošenost delova od gume, unutrašnjih obloga, tapaciranih delova i sl. koja su posledica uobičajene upotrebe vozila.
2.1.12.2 Male vibracije i zvuci koji ne utiču na kvalitet i rad vozila.
2.1.12.3 Male kapljice ulja kao i kapljice drugih tečnosti na zaptivkama i zavrtnjima koje ne smanjuju bitno količinu istih tečnosti.
2.1.13 Uobičajeno servisno održavanje koje obuhvata: proveravanje, zatezanje, podešavanje motora, podešavanje sistema za dovod goriva, centriranje trapa (tj. podešavanje geometrije) i balansiranje točkova, čišćenje, podmazivanje, punjenje goriva, elektrolitske tečnosti, ulja za kočnice, ulja za menjač, ulja u pumpi servo upravljača, redovno održavanje sistema za klimatizaciju (prečišćavanje i dopunjavanje radnog fluida i sl.)...
2.1.14 Uobičajena zamena delova tokom servisnog pregleda: svećice, kondenzatori, brisači, osigurači, kočione obloge, obloge spojnice (kvačila), svi prečistači (filteri) , mlaznice, sijalice, staklo, remenje ventilatora i drugi sličan potrošni materijal, odnosno delovi koji svojim trošenjem, tj. habanjem vrše svoju funkciju.

2.2 BOJA I KOROZIJA

2.2.1 površinska korozija tj. ona korozija koja je različita od korozije unutra ka spolja;
2.2.2 garancija za vozilo koje nije izvršilo antiperforacijski pregled duže od godinu dana;
2.2.3 korozija i rđa na izduvnom sistemu, delovima kočionog sistema, delovima upravljačkog sistema, delovima sklopa motor-menjač, zavrtnjima i sl.
2.2.4 korozija koja je rezultat loše upotrebe, nebrige ili saobraćajne nezgode, vatre, oštećenja od udara kamenčića u toku vožnje, hemijskih agresivnih materijala, grada, bilo kog oblika vremenske nepogode, više sile i sl.
2.2.5 korozija nastala popravkom ili zamenom delova u neovlašćenim servisima;
2.2.6 svih delova karoserije koji nisu proizvedeni od strane Hjundaija;
2.2.7 naknadno bojenje čitave karoserije na zahtev stranke zbog prigovora na originalnu boju,
2.2.8 spoljašnja oštećenja laka, hromiranih delova i rubova koji nisu vidljiva golim okom.
2.2.9 korozija i oštećenja spoljašnosti vozila (laka) prouzrokovana udarima kamenčića, šljunkom, zrncima peska i sl.; bleđenje ili mutan izgled laka kao posledica ne odstranjenih insekata, kiselih kiša, smola od drveća, katrana, ptičijeg izmeta, industrijskih otpadaka i zagađenja, prethodnih nekvalitetnih popravki boje odnosno laka.

Dužnost vlasnika vozila u slučaju kvara u garantnom periodu

U slučaju kvara (otkaza) u garantnom periodu, takvog da vozilo ne može da dođe na sopstveni pogon do servisa, vlasnik vozila je dužan da pozove najbliži ovlašćeni servis i da serviseru omogući pristup i predaju neispravnog vozila kao i ključeve i potrebnu dokumentaciju (saobraćajnu dozvolu, servisnu knjižicu i sl.). U tom slučaju serviser će obaviti transport neispravnog vozila o trošku davaoca garancije. Spisak ovlašćenih servisa je sastavni deo servisne knjižice. Ukoliko je priroda kvara (otkaza) takva da se vozilo može nesmetano kretati na sopstveni pogon, tada se vlasnik vozila obraća ili najbližem ovlašćenom servisu ili "HYUNDAI" ovlašćenom servisu po sopstvenom izboru.